Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2023 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Łanięta przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie.
Odpady zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości, którzy dokonali wcześniejszego zapisu pod numerem telefonu: (54) 284 41 79 do dnia 27 marca 2023 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO