Obchody uroczystości 3 maja

W związku z obchodami 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym poległych mieszkańców Gminy Łanięta w walce o niepodległość 🇵🇱🇵🇱🇵🇱
W wydarzeniu wzięli udział również:
– Skarbnik Gminy Łanięta Marzenna Olczak,
– Sekretarz Gminy Łanięta Anna Konwerska,
– Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łaniętach Beata Karolak,
– Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Ewelina Studzińska,
– Podinspektor w Urzędzie Gminy Bartosz Szustowski,
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach Arkadiusz Kopaczyński wraz z pracownikami,
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach Sylwia Stańdo,
– Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łanietach Izabela Zakrzewska wraz z uczniami,
– Dyrektor Przedszkola Lokalnego im. Kubusia Puchatka w Łaniętach Marzena Stańczyk wraz z przedszkolakami.
Wójt Gminy Łanięta opowiedział, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja, nakreślił także krótko, jakie postanowienia zawierała. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej podkreśliła, że była ona pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Jak napisano w jej wstępie: „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic”. Wiwat 3 maj! 🇵🇱