📢📢📢 Granty dla KGW na promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców wsi 📢📢📢

📢📢📢 Granty dla KGW na promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców wsi 📢📢📢

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” ogłosiła nabór wniosków o granty w ramach programu „Eko-gospodyni”. 👨‍👩‍👧‍👧🌳

Program ma na celu wspieranie działań związanych z edukacją ekologiczną oraz promocją postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, szczególnie wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).

📌 Jedno koło gospodyń wiejskich może złożyć jeden wniosek w ramach naboru, a minimalna liczba osób korzystających z projektu to dziesięć.

📌 Wnioski o granty mogą składać koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

📌 Zgłaszane projekty mogą dotyczyć organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych, działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne, szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej, oszczędzania i racjonalnego wykorzystywania wody i energii, a także przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody. 🌳🌳🌍🌍

📌 Budżet naboru wniosków wynosi 100.000 złotych, a wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 8.000 złotych. Istotną informacją jest to, że program nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez wnioskodawców.

📌 Ostateczny termin składania wniosków upływa 3️⃣1️⃣.0️⃣7️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣r.

📌 Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”: https://www.pomaganie-krzepi.pl/1897,kgw?tresc=15041

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łanięta – zachęcamy Was do udziału! 🙂💪