Grafika

👨‍🔧👨‍🔧👨‍🔧

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii przygotowano prezentację informacyjną dedykowaną hodowcom świń i rolnikom 🐷🐷🐷

👉 Prezentacja i pozostałe materiały dostępne są pod adresem: https://piw.kutno.pl/prezentacja-dot-bioasekuracji-swin…/

👉 Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się również z pozostałymi materiałami dedykowanymi dla rolników, tj. m.in. podstawowe zasady ochrony świń przed wirusem ASF oraz obowiązki prowadzenia dokumentacji w stadzie.

👉 Materiały zostały udostępnione na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie www.piw.kutno.pl

Prezentacja dla rolników

Pismo od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie