Nabór do programu POTAŃCÓWKI WIEJSKIE

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program Potańcówki Wiejskie! 📢💃🎶
💐Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi 💐
W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 1️⃣0️⃣0️⃣ %, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.
✍️Kto może wnioskować o dofinansowanie?
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:
✅ koła gospodyń wiejskich,
✅ ochotnicze straże pożarne,
✅organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
✅samorządowe instytucje kultury.
📌Szczegóły i regulamin są dostępne na stronie:
Potańcówki Wiejskie