Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w 2023 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w 2023 roku

Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych jest przyznawane w ramach następujących interwencji:

1️⃣ Zalesianie gruntów rolnych;

2️⃣ Tworzenie zadrzewień śródpolnych;

3️⃣ Zakładanie systemów rolno-leśnych;

4️⃣ Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Wnioski o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych można składać od 1️⃣ czerwca do 3️⃣1️⃣ lipca 2023 roku.

Informacje na temat wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR,

pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84

oraz

na stronie internetowej: www.gov.pl/web/arimr

i www.gov.pl/web/rolnictwo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa