„Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego.”

Niezmiernie miło jest nam poinformować mieszkańców powiatu kutnowskiego, że Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół „od jutra”  otrzymało dotację w wysokości 40 000 zł  na realizację zadania publicznego pt. „Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego.” Dotacje została przyznana w ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok.  W ramach tego zadania  powstanie publikacja zawierająca interesujące fotografie prezentujące powiat kutnowski i jego główne miasto Kutno od początku do końca poprzedniego stulecia. Publikacja wydana zostanie w ilości 1100 sztuk, które bezpłatnie zostaną przekazane mieszkańcom powiatu kutnowskiego.

 

W dniu 09 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 354/23 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok. Pomysłodawczynią zwycięskiego projektu w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego „Łódzkie na Plus” w 2022 roku jest Bożena Gajewska, która będzie  koordynatorką zadania.

 

Celem zadania jest stworzenie albumu pokazującego Kutno i powiat kutnowski w XX wieku. Mieszkańcy powiatu kutnowskiego wspólnie stworzą publikację zawierającą interesujące fotografie prezentujące powiat kutnowski i jego główne miasto Kutno od początku do końca poprzedniego stulecia. Zadanie polega na współpracy z mieszkańcami powiatu kutnowskiego (w 11 gminach) i pozyskanie skanów fotografii (wykonanych w XX wieku) z ich domowych archiwów, przedstawiających miejsca, wydarzenia i postacie z XX wieku w regionie kutnowskim. To mieszkańcy tworzą historię swojej społeczności, zmieniają wygląd otoczenia i utrwalają to na fotografiach. Mieszkańcy udzielą swojej zgody na wykorzystanie skanu fotografii w publikacji i materiałach promocyjnych. Wybrane fotografie zostaną opracowane merytorycznie, a po wykonaniu projektu i opracowania graficznego publikacji, zostanie ona wydrukowana w ilości 1100 sztuk. Zorganizowane zostaną wydarzenia promujące wydanie albumu w każdej z 11 gmin powiatu kutnowskiego, podczas których zostaną przekazane albumy przybyłym mieszkańcom (po około 100 egzemplarzy na każdą gminę). Otrzymają ją bezpłatnie ci mieszkańcy, którzy pierwsi przybędą na spotkanie, w tym ci, którzy przekazali skany fotografii. Miejscem realizacji zadania jest teren powiatu kunowskiego – 11 gmin: gmina miejska Kutno; gminy miejsko-wiejskie: Krośniewice, Żychlin, Dąbrowice; gminy wiejskie: Bedlno, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce.

Niedługo zaprosimy Was, mieszkańców powiatu kutnowskiego do włączenia się w nasz projekt.

Teresa Mosingiewicz- Prezes Stowarzyszenia  Grupa Przyjaciół „od jutra”

Bożena Gajewska – koordynatorka zadania

 

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy do udziału w akcji:

formularz

 

zaproszenie-do-udziału-w-Zadaniu