SPRZEDAŻ KOŃCOWA WĘGLA

 

Wójt Gminy Łanięta przypomina o trwającej sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przyjmowane będą jedynie do dnia 30 czerwca 2023 r., a sprzedaż paliwa stałego odbywać się będzie według kolejności wpływu, nie później niż do dnia 31 lipca 2023 r.

Osoby fizyczne spoza terenu gminy Łanięta zobowiązane są załączyć do wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, dodatku węglowego.

Na dzień 21 czerwca 2023 r. Gmina Łanięta posiada do sprzedaży poniższy asortyment węgla:

– orzech w ilości 63,56 ton,

– groszek II w ilości 14,18 ton,

– ekogroszek w ilości 6,31 ton.

Cena węgla wynosi 2000,00 zł brutto za 1 tonę.

 

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w wersji papierowej dostępne są w sekretariacie tut. Urzędu, Łanięta 16, 99-3006 Łanięta lub na stronie internetowej Gminy Łanięta (www.gminalanieta.pl).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 24 356 74 00.