1️⃣8️⃣.0️⃣7️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ r. – spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie

1️⃣8️⃣.0️⃣7️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ r. – spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie.

Na prośbę Wójta Gminy Łanięta Tomasza Szczęsnego, dnia 18 lipca 2023 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Krzysztofem Gołębiewskim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska Katarzyną Szadkowską-Piergies.

Podczas spotkania Wójt Gminy przedstawił problem nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Łanięta oraz wskazał, jakie dotychczas działania zostały podjęte w tej sprawie. Omówione zostały również możliwości wsparcia w finansowaniu utylizacji składowanych odpadów.

Składamy podziękowanie za spotkanie oraz podjęcie natychmiastowych działań w sprawie nielegalnego składowiska odpadów na terenie naszej Gminy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska