SUSZA 2023

SUSZA 2023 ☀️🌱🌾🎋

W celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi System Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych.

🔍 Monitoring suszy rolniczej znajduje się na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl

Komunikaty te są podstawą do potwierdzenia ewentualnego zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw na terenie gminy.

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Łanięta.

🗓 Aktualny raport dostępny na stronie: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1002072/

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat ❓
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza i posiada Profil Zaufany. Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym.

Składanie przez producentów rolnych wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych będzie możliwe drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji publicznej „zgłoś szkodę rolniczą”.


🖥 Aplikacja jest dostępna na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

APLIKACJA NA ROK 2023 NIE ZOSTAŁA JESZCZE URUCHOMIONA.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus poinformował, że w tym roku rozważane jest powoływanie komisji suszowych.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco!
SUSZA