Informacja Starosty Kutnowskiego

Informacja Starosty Kutnowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w gminie Łanięta, obrębie ewidencyjnym Łanięta, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 136.   Informacja w wersji PDF.: Informacja Starosty Kutnowskiego

Skip to content