Informacja WIOŚ

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż otrzymał odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Skierniewicach na pismo ws. przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie badań gleby i wody, wykonanych w związku z pożarem odpadów w dniu 27.05.2023 r. na terenie nieruchomości pod adresem Łanięta 6, gm. Łanięta.

Przedmiotowe pismo przekazujemy Państwu do wiadomości.

356674965_782646283861864_5027957792169519981_n

357167061_782646350528524_9211899457763843303_n