Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

BRN3C2AF4F4C197_022783

Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.