Konkurs „LOKALNE EKOPRAKTYKI”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs
🍃Lokalne Ekopraktyki🍃
do udziału w którym serdecznie zaprasza lokalne społeczności.

Docenione zostaną najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku 🌱💧

Mogą to być m.in.
🌳sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki;
🌳różnorodne biologicznie ogródki;
🌳retencja wody;
🌳proekologiczne miejsce spotkań;
🌳wymiana sąsiedzka;
🌳warsztaty ekologiczne;
🌳naprawy w duchu no-waste;
🌳niemarnowanie żywności,
🌳niemarnowanie zasobów, itd.

Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób 🌱🌱🌱

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Jego uczestnikami mogą zostać np.:
Koła Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicze Straże Pożarne,
Gminne Ośrodki Kultury,
organizacje społeczne,
towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ 🏆🏆🏆

📌Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki.

Zaproszenie 1460x616 v2_1-1