Na terenie gminy Łanięta trwają lustracje upraw, które jeszcze nie zostały zebrane, przez gminną komisję ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż na terenie gminy Łanięta trwają lustracje upraw, które nie zostały jeszcze zebrane, przez gminną komisję ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Jednocześnie przypomina się o konieczności zalogowania się do aplikacji publicznej dedykowanej do oszacowania strat  w gospodarstwie spowodowanych suszą i wypełnienia stosownego formularza (https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign). Jest to warunek konieczny do wygenerowania w aplikacji protokołu strat  (w gosp. gdzie procent strat będzie większy niż 30% średniorocznej produkcji) bądź kalkulacji strat (w gosp. gdzie procent strat będzie mniejszy niż 30%).

Ponadto, informuje się iż osoby, które nie wystąpiły do gminnej komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku suszy z wnioskiem o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2023 roku, mają również prawo do wypełnienia stosownego formularza przez dedykowaną aplikację publiczną, o której mowa powyżej.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 24 356 74 06.