„Order Młodego Bohatera”

Informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało medal  „Order Młodego Bohatera”, przyznawany osobom do 18 roku życia, które w niebezpiecznej sytuacji dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu służb, przyczyniły się do uratowania zdrowia lub życia innych osób albo do zażegnania niebezpieczeństwa.

Docenienie zasług młodych, odważnych osób będzie z jednej strony nagrodą dla nich samych, z drugiej zaś może stać się bodźcem do przyjmowania właściwych postaw przez ich rówieśników, dlatego wiadomość o możliwości ubiegania się o ten medal powinna trafić do jak największej rzeszy odbiorców.

Wszelkie informacje na temat medalu, jak również wniosek o jego nadanie znajdują się pod poniższym  linkiem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mlody-bohater

order.png__1920x900_q85_crop_subsampling-2_upscale