Wybory do Izb Rolniczych 2023

BRN3C2AF4F4C197_023278

WYBORY   DO   IZB   ROLNICZYCH 2023 rok

 

OBWIESZCZENIE

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 20  w Łaniętach

podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:

  1. Przewodniczący Komisji – Aniceta Ulanowska
  2. Wiceprzewodniczący Komisji – Artur Rędzikowski
  3. Sekretarz Komisji – Nina Grochowska
  4. Członek Komisji – Ryszard Łuczyński
  5. Członek Komisji – Tomasz Chojnacki

Siedziba Komisji mieści się w: Urzędzie Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.

Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:

w dniu   4. 09. 2023 r. w godzinach od 12:00 do 14:00.

 

Wgląd do spisu  członków izby  uprawnionych  do  udziału  w  wyborach  do rady  powiatowej  izby rolniczej będzie w siedzibie urzędu miasta/gminy od dnia 25.08.2023r.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych
nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

 

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 4.09.2023r.

 

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu-

zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczna mandatów- odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów – w okręgu odbędzie się głosowanie             w dniu 24.09.2023r.