Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.P

 Baner do komunikatu dot. internetu

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

  • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują,

  • zgłosić potrzebę dostępu do internetu,

  • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu,

  • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.