Wręczenie aktów mianowania dla nauczycieli

Wyjątkowe wydarzenie w Gminie Łanięta
W dniu 31 sierpnia 2023 w Urzędzie Gminy Łanięta odbyło się wręczanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Wójt Gminy Tomasz Szczęsny wręczył awanse oraz listy gratulacyjne dwóm nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach – Pani Aleksandrze Pecynie oraz Panu Mariuszowi Radke. List gratulacyjny otrzymała również
Pani Justyna Kubryn – Balcerzak, która awansowała na stopień nauczyciela dyplomowanego:
– Gratuluję owocnych wyników i zaangażowania w poprawę własnych kwalifikacji oraz rozwój zawodowy. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrealizować plany zawodowe oraz przyniosą satysfakcję z wykonywanej pracy. Życzę wielu sukcesów naukowych oraz pomyślności w życiu osobistym.
Spotkanie było również okazją do złożenia wyjątkowych podziękowań – dla Pani Jolanty Dymczak za 42 lata pracy w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach.
– Z okazji zakończenia okresu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę, składam serdeczne podziękowania za 42 lata sumiennej, odpowiedzialnej i pełnej poświęceń pracy w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach. Posiadana przez Panią wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie na rzecz kształcenia, rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży, stanowiły cenny wkład w rozwój naszej Gminy. Przed Panią czas na zasłużony odpoczynek oraz realizację pasji. Życzę dobrego zdrowia i szczęścia rodzinnego. Niech nowy rozdział życia, który właśnie się rozpoczyna, będzie pełen uśmiechu i samych dobrych chwil – dziękował Pani Jolancie Wójt Tomasz Szczęsny.
Wójt skierował swoje podziękowania również doPani Izabeli Zakrzewskiej, ustępującej ze stanowiska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach :
– Dziękuję za efektywną współpracę podczas pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach w roku szkolnym 2022/2023, profesjonalizm, zaangażowanie, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży Gminy Łanięta. Życzę dalszych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wszelkiej pomyślności.