Wybory do Izb Rolniczych – obwieszczenie

BRN3C2AF4F4C197_023277

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 20

w Łaniętach

z dnia 04.09.2023

 

Na  podstawie  art. 14.1  Uchwały Nr 1/2023  Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 20 w Łaniętach wzywa członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do zgłoszenia dodatkowych kandydatów na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie.  Zgłoszenie i rejestracja dodatkowych  kandydatów upływa dnia 8.09.2023r. w godz. 12:00 – 13:00.