Obchody Dnia Wszystkich Świętych

W związku z obchodami Dnia Wszystkich Świętych Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny wraz z delegacją uczniów ze Szkola Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach, Dyrektorem, a także pracownikami Urzędu Gminy uczcili pamięć żołnierzy poległych w walce o niepodległość naszego kraju, spoczywających na cmentarzu parafialnym w Łaniętach. Wójt podkreślił, jak ważna jest pamięć i modlitwa w intencji zmarłych, zarówno naszych najbliższych, jak również tych, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny.
Po tym delegacja udała się do centrum Łaniąt, aby złożyć kwiaty i znicze pod pomnikiem poległych walkach w 1905 roku.
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – ks. Jan Twardowski
Pamiętamy!