Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach !

Kolejne dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej❗️

Gmina Łanięta zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W ramach realizacji zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach zakupimy:
✔️kamerę termowizyjną;
✔️ sprężarkę do uzupełniania powietrza w butlach do aparatów ochrony dróg oddechowych.

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 54 377,00 zł przy wkładzie własnym w kwocie 550,00 zł ❗️

Realizacja zadania poprawi skuteczność działań strażaków, wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa oraz skróci czas w jakim osoby poszkodowane otrzymają pomoc

Dziękujemy Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP za okazane zaangażowanie oraz wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łanięta.

Sprzęt już niebawem zostanie przekazany jednostce OSP w Łaniętach

ms_fs2022a