⚠️ Sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jak pojemnik na odpady

⚠️ Sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jak pojemnik na odpady

⚠️ Korzystajmy świadomie z kanalizacji i ❌ nie wrzucajmy odpadów do sieci, ponieważ nawet drobne przedmioty mogą trwale uszkodzić infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Dlatego przypominamy, czego nie należy wrzucać do systemów kanalizacyjnych, a co niestety czasem się w nich znajduje…