I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Rajmundów dz. nr 27

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Rajmundów dz. nr 27.

Wykaz dokumentów:

1. Zarządzenie Nr 70.23 Wójta Gminy Łanięta z dnia 28 listopada 2023 r.

2. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

3. Załącznik nr 2 – Regulamin przetargu

4. Załącznik Nr 1 do Regulaminu przetargu

5. Załącznik Nr 2 do Regulaminu przetargu

6. Załącznik Nr 3a do Regulaminu przetargu

7. Załącznik Nr 3b do Regulaminu przetargu

8. Załącznik Nr 4 do Regulaminu przetargu