Kondolencje

Szczęsna

Kondolencje

Pani Małgorzacie Szczęsnej

Radnej Rady Gminy Łanięta

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty składają:

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny wraz z pracownikami

Przewodniczący i Radni Rady Gminy Łanięta, Sołtysi

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łanięta wraz z pracownikami