Nowe przepompownie ścieków już działają ❗️

Nowe przepompownie ścieków już działają ❗️

W ramach modernizacji sieci kanalizacyjnej wymienione zostały pompy w 2️⃣ przepompowniach ścieków w miejscowości Łanięta oraz w 1️⃣ przepompowni ścieków w miejscowości Suchodębie.

Przepompownie zostały wyposażone w nowe szafy sterujące.

Modernizacja przepompowni ścieków została wykonana przez firmę METALCHEM-WARSZAWA S.A.

Dziękujemy Państwu za profesjonalne oraz sprawne wykonanie prac modernizacyjnych oraz rzetelne doradztwo

Jesteśmy przekonani, że zastosowane nowe pompy w przepompowniach ścieków przyczynią się do sprawnego działania całego układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Łanięta

Ponadto, apelujemy do mieszkańców miejscowości Franciszków, Łanięta i Suchodębie o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej.

Sieć kanalizacji sanitarnej służy wyłącznie do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jak pojemnik na odpady❗️

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci, przepompowniach i oczyszczalni ścieków.

Korzystajmy świadomie z kanalizacji i nie wrzucajmy odpadów do sieci.