W Łaniętach powstało aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych!

W Łaniętach powstało aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych❗️
⚠️ Przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 581 w miejscowości Łanięta wyposażono w słupy do montażu aktywnego oznakowania, które zasilane jest dzięki odnawialnym źródłom energii – panel solarny i turbina wiatrowa.
Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Łanięta to priorytet!
Dziękuję Marszałkowi Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber za uwzględnienie naszej potrzeby w tej inwestycji.
Podziękowania za zaangażowanie w ten projekt kieruję również do Rafał Jóźwiak -Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny
Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja II, realizuje projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania”.
Projekt polega na modernizacji infrastruktury drogowej poprzez budowę chodników, ścieżki pieszo – rowerowej, autobusowych peronów przystankowych oraz wymianę bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z odtworzeniem oznakowania i regulacją odwodnienia drogi.
Na drogach wojewódzkich, w miejscach szczególnie niebezpiecznych, przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnych i aktywnych przejść dla pieszych.
Głównym celem projektu jest: upłynnienie ruchu, poprawa widoczności i zmniejszenie liczby wypadków.
Przyjęte rozwiązania zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci ‍♀️