Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta w 2023 roku”

Dofinansowanie ze środków

 

 

Dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Łanięta w 2023 roku”

Wartość ogólna zadania:

23.592,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

20.741,00 zł

Opis i zakres projektu:

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2023 roku polega na demontażu, odbiorze, transporcie, usunięciu oraz unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z 15 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta.
Usunięcie wyrobów zawierających azbest umożliwi poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta, a przede wszystkim przyczyni się do ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

Link do strony:

www.wfosigw.lodz.pl