Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Informacja Wójta Gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 r., zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), sporządził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Łanięta, Łanięta 16,
99-306 Łanięta oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta (www.bip.gminalanieta.pl).
Ponadto, informację o zamieszczeniu wykazu Wójt Gminy Łanięta podał do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości, tj. w gazecie Panorama Kutna.