Klonowy zakątek w Gminie Łanięta

Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Kwota finansowania: 150.000,00 zł

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż nasza Gmina znalazła się wśród 21 jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, którym udzielono z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.
W ramach przedsięwzięcia „Klonowy zakątek w Gminie Łanięta” zrealizowano: nasadzenia drzew, drzew ozdobnych i roślin miododajnych, wykonano altanę ogrodową wraz z grillem oraz alejkę wokół świetlicy, zamontowano ekologiczne ławki solarne z koszami na odpady oraz zbiornik do wody deszczowej, stworzono zielony przystanek, a także zamontowano tablicę historyczną i tablicę informacyjną o dofinansowaniu.