Piąty post w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Łanięta

5️⃣

Piąty post w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Łanięta

⚫️ ODPADY ZMIESZANE ⚫️

Co wrzucamy ❓

✅ wszystko, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu i nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne.

Czego nie wrzucamy ❓

❌ odpady niebezpieczne ⚠️

❌️ przeterminowe leki i chemikalia

❌️ zużyte baterie i akumulatory

❌️ zużyty sprzęt elektroniczny i AGD

❌️ odpady budowlane i rozbiórkowe

❌️ meble i inne odpady wielkogabarytowe

❌️ zużyte opony

Pamiętaj ❗️Zimny popiół wrzucaj do czarnego worka – nie do pojemnika ❗️

ODPADY ZMIESZANE - PLAKAT