Przekazanie sprzętu dla OSP Łanięta

Dnia 18 grudnia 2023 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach, Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny przekazał sprzęt zakupiony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach

Gmina Łanięta zawarła umowę z Ministrem Sprawiedliwości w ramach powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości ✍️✍️✍️

W ramach realizacji zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach zakupiliśmy:

kamerę termowizyjną;
sprężarkę do uzupełniania powietrza w butlach do aparatów ochrony dróg oddechowych.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 54 377,00 zł ❗️

„Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać dotację oraz zakupić dla naszych strażaków sprzęt w postaci kamery termowizyjnej i sprężarki. Jego wykorzystanie wpłynie znacząco na poprawę skuteczności działań strażaków, zwiększy ich bezpieczeństwo oraz skróci czas w jakim osoby poszkodowane otrzymają pomoc” – mówił Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny

W uroczystym przekazaniu sprzętu na ręce druhów OSP w Łaniętach uczestniczył również Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak.

„Gratuluję serdecznie Wójtowi Tomaszowi Szczęsnemu oraz jednostce OSP Łanięta pozyskanej dotacji. Ochotnicze straże pożarne mają dla mnie szczególne znaczenie, staram się je wspierać tak, jak tylko jest to możliwe. Jestem przekonany, że zakupiony sprzęt wzmocni skuteczność druhów w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych. Oby nie było konieczności wykorzystywania tego sprzętu zbyt często” – mówił Poseł Tadeusz Woźniak

Dziękujemy Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP za okazane zaangażowanie oraz wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łanięta