161 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

161 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny, pracownicy Urzędu Gminy Łanięta oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach wraz z opiekunem Panią Magdaleną Fidrysiak uczcili w dniu dzisiejszym pamięć poległych powstańców.

Uroczyście złożono kwiaty i znicze na grobie Aleksandra Toporskiego- Naczelnika Powstania Styczniowego i Prezesa Trybunału Rewolucyjnego Miasta Kutna w 1863 roku. Grób ten znajduje się na cmentarzu parafialnym w Łaniętach

Nadmieniamy również, że w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej o 100% dofinansowania na remont wspomnianego grobu.