Obowiązki mieszkańców w zakresie usuwania śniegu i lodu

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY ŁANIĘTA PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU:

– UPRZĄTNIĘCIA BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z DRÓG DLA PIESZYCH POŁOŻONYCH WZDŁUŻ TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI,

– NIEZWŁOCZNEGO USUWANIA ZALEGAJĄCEGO ŚNIEGU I LODU ORAZ ZWISAJĄCYCH NAWISÓW ŚNIEGOWYCH I SOPLI Z DACHÓW, STROPODACHÓW, TARASÓW UŻYTKOWYCH, BALKONÓW, GZYMSÓW, RYNIEN ORAZ INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU LUB INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻENIA DLA KONSTRUKCJI OBIEKTU LUB BEZPIECZEŃSTWA JEGO UŻYTKOWANIA.

 

 

ODŚNIEŻANIE PLAKAT