Zwrot podatku akcyzowego

SKM_C450i24012715180

 

 

 

            Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny przypomina wszystkim producentom rolnym            o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej:

 

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do  29 lutego  2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

 

  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r.  do 2 września 2024 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i

  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

 

Dotacje  wypłacane będą w terminie:

1-30 kwietnia 2024 r.  w przypadku  złożenia  wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2024 r. w przypadku  złożenia  wniosku w  drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy  podany we wniosku.