INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KUTNIE

INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KUTNIE.
Diagnoza Problemu Przemocy na terenie Powiatu kutnowskiego – kwestionariusz ankiety internetowej
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 29 stycznia do 12 lutego 2024 roku, na terenie naszego powiatu są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemu Przemocy Powiatu Kutnowskiego.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
Zachęcamy do udziału w badaniu.