Konkurs dotacyjny „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej”

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zachęca do udziału w konkursie dotacyjnym
pn. „Propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej”
Konkurs ogłosił Zarząd Województwa Łódzkiego.
✅Celem zadania publicznego jest propagowanie produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego jako elementu świadomości kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji środowisk wiejskich, dzięki doposażeniu organizacji w sprzęt i przedmioty
niezbędne do kultywowania i przekazywania tradycji kulinarnych.
Wniosek o udzielenie dotacji mogą złożyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu województwa łódzkiego.
Najważniejsze informacje o konkursie:
wnioski składa się w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty
suma środków do rozdysponowania w konkursie – 2 000 000,00 zł
maksymalna kwota dofinansowania zadania – 10 000,00 zł
do kiedy trwa nabór ofert – do 15 stycznia 2024 r.
kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 30 kwietnia 2024 r.
dotacja stanowić będzie 100% całkowitych kosztów realizacji zadania.