Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Kutnie dla producentów jabłek oraz pakowalni/przechowalni zainteresowanych możliwością eksportu jabłek do Kolumbii

Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Kutnie dla producentów jabłek oraz pakowalni/przechowalni zainteresowanych możliwością eksportu jabłek do Kolumbii

dot. eksportu jabłek do kolumbii