Sołectwo na Plus 2023

Granty Sołeckie 2023 realizowane❗️

Gmina Łanięta, współpracując z sołectwami po raz kolejny uzyskała dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach – „Sołectwo na Plus”.

Dotacje w wysokości 12 000 zł trafiły do pięciu sołectw z terenu naszej gminy❗️

Sołectwo Budy Nowe – projekt pn. ” Zakup oraz montaż altany ogrodowej” – altana powstała na utwardzonym kostką brukową terenie, znajdującym się obok świetlicy wiejskiej w Witoldowie.

zdjęcie 4 414302202_1061416651866125_1745466150387775222_n 413339640_1643198343151127_4834838746920215428_n 409707812_1562453787869795_8920069972739361365_n

Sołectwo Chrosno – projekt pn. ” Doposażenie świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim” – zakupiono krzesła oraz żaluzje okienne do sali tanecznej.

zdjęcie 9 zdjęcie 6

zdjęcie 5 zdjęcie 3

Sołectwo Suchodębie – projekt pn.” Remont krzyży i figurki w sołectwie Suchodębie” – odnowiona została figurka Matki Bożej oraz jeden krzyż, drugi został wymieniony.Teren wokół figurki został wyłożony płytkami na podbudowie betonowej.

montaż krzyża (1) Prace porządkowe Układanie kostki brukowej zdjęcie 4 zdjęcie 6

Sołectwo Witoldów – projekt pn. ” Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Witoldowie” – uzupełniono wyposażenie świetlicy poprzez zakup profesjonalnych regałów na naczynia oraz ekspres do kawy.

 

Ekspres do kawy Ekspres do kawy 2

Sołectwo Wola Chruścińska – projekt pn.” Aktywizacja mieszkańców oraz rewitalizacja sołectwa” – projekt objął budowę kapliczki wraz z wmurowaniem tablicy upamiętniającej bł. ks. Wincentego Matuszewskiego, a także usadowienie dwóch tablic z miejscowości z numerami posesji.

Tablica granitowa Zdjęcie 4 zdjęcie 6

Dziękujemy Sołtysom oraz mieszkańcom za pomysły, zaangażowanie oraz pracę i trud przy realizacji tych przedsięwzięć❗️

Granty sołeckie mają na celu nie tylko realizację małych projektów lokalnych, ale także wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej.