W Urzędzie Gminy Łanięta przyjmowane są wnioski do projektu Planu ogólnego Gminy Łanięta

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny jest obowiązkowym aktem prawa miejscowego, ustanawianym dla obszaru całej gminy, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jego ustalenia będą wiążące … Czytaj dalej

Skip to content