SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU SUSZY

SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU SUSZY

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.
Wnioski należy składać od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. ➡️ w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Więcej tiny.pl/dq2d5

 

408931580_943533657773125_6914234662914410243_n