W Urzędzie Gminy Łanięta przyjmowane są wnioski do projektu Planu ogólnego Gminy Łanięta

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny jest obowiązkowym aktem prawa miejscowego, ustanawianym dla obszaru całej gminy, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Jego ustalenia będą wiążące przy zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego jeśli jesteś właścicielem gruntów na terenie gminy Łanięta i chcesz mieć wpływ na ich zagospodarowanie przyjdź do Urzędu Gminy Łanięta i złóż wniosek do projektu planu ogólnego.

Plan ogólny obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Łanięta

Wzór formularza pisma dot. aktu planowania przestrzennego (wersja DOC)

Wzór formularza pisma dot. aktu planowania przestrzennego (wersja PDF)

Materiały instruktażowe formularz pisma aktu planowania przestrzennego

Przykład wypełnionego formularza wniosek do projektu projektu planu ogólnego