Z okazji Dnia Sołtysa pragnę przekazać wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Gminy Łanięta. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności,