Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowj im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach_1