KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH OPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH OPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI

✅ Co podlega kompostowaniu ❓

❌ Co nie podlega kompostowaniu❓

ℹ️ Jak należy prowadzić kompostowanie❓

Kompostownik grafika