Odczyt wodomierzy w sołectwach Łanięta i Suchodębie

ODCZYT WODOMIERZY GŁÓWNYCH I PODWODOMIERZY

 

UWAGA!

 ODCZYT WODOMIERZY GŁÓWNYCH I PODWODOMIERZY
W SOŁECTWACH ŁANIĘTA I SUCHODĘBIE

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż od dnia 12 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy głównych i podwodomierzy w sołectwach Łanięta i Suchodębie przez pracownika Urzędu Gminy Łanięta.

Nadmieniamy, że nasz pracownik posiada imienny identyfikator służbowy.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny   24 384 89 09.

W przypadku nieobecności podczas odczytu w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie informacja z prośbą o kontakt w celu podania bieżącego stanu wodomierzy głównych i podwodomierzy do dnia 26 marca 2024r.