„Sołectwo na plus” na 2024 rok

Kolejna świetna wiadomość dla naszych Mieszkańców❗️
Po raz kolejny będziemy realizować małe projekty lokalne w ramach programu⭐️„Sołectwo na plus”⭐️ ❗️
▶️Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wynosi łącznie 105 000,00 zł❗️
A jakie to projekty❓
✅ Sołectwo Wilkowia – „Zakup doposażenia dla świetlicy wiejskiej w Wilkowi i renowacja terenu wokół figurki w Ryszardowie”;
✅ Sołectwo Budy Nowe – „Zakup ławeczek i oświetlenia altany”. Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości Witoldów;
✅Sołectwo Juków – „Biesiadne sołectwo Juków – Franciszków”;
✅ Sołectwo Chrosno – „Zakup altany wraz ze stołem i ławkami”;
✅ Sołectwo Witoldów – „Zakup i montaż przystanku”;
✅ Sołectwo Wola Chruścińska – „Budowa placu zabaw dla dzieci mieszkających na terenie sołectwa Wola Chruścińska”;
✅ Sołectwo Rajmundów – „Zakup i montaż przystanku autobusowego i rewitalizacja krzyża”.
Gratulujemy sołtysom pomysłów i prawidłowo złożonych wniosków
Serdeczne podziękowania kierujemy do:
Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski
Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński
432162845_416837644189138_679558380442730496_n