Zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu Gminy Łanięta!

Szanowni Mieszkańcy❗️
Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Łanięta poruszono ważne kwestie dotyczące inwestycji na terenie gminy Łanięta
Rada Gminy Łanięta podjęła uchwałę budżetową, zgodnie z którą wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:
✅w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadanie pn. „Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Łaniętach” – kwota 989 000,00 zł;
✅W zamach zadań dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
✔️ „Miodowy Zakątek w Świecinkach”, na który przyznano nam 156 000,00 zł
✔️ „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Witoldów” – 150 000,00 zł
✔️ „Budowa oświetlenia i trybun dla boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach” – 285 000,00 zł
✅Wprowadziliśmy również nowe zadanie:
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych, komunalnych
Łanięta 1, 3 ,4 (tzw. oficyny), 16B (tzw. agronomówka), Suchodębie 49″
To zadanie niezwykle ważne i długo oczekiwane przez mieszkańców – przystępujemy do jego realizacji❗️
Budżet Gminy wynosi w tej chwili prawe 39 milionów zł❗️❗️
ℹ️W sprawach różnych Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny odczytał pismo Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, informujące o tym, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i po ponownym przeanalizowaniu zgłoszonego postulatu zabezpieczone zostały środki finansowe w budżecie Województwa Łódzkiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 581 na odcinku ok. 735 m – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2140 E do cmentarza parafialnego.
Zabiegaliśmy o budowę wspomnianej ścieżki pieszo – rowerowej, przeprowadziliśmy szereg rozmów i udało się❗️
To zadanie przed nami❗️
W najbliższym czasie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Łanięta, na której wprowadzimy do budżetu następne zadania inwestycyjne m.in. „Łanięcki skwer integracji międzypokoleniowej” oraz granty sołeckie