Zebranie Walne OSP w Łaniętach

Dziś druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaniętach spotkali się na zebraniu walnym
Na zebranie został zaproszony Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny , którego w tym dniu reprezentowała Sekretarz Gminy Anna Konwerska. W wydarzeniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Łanięta Dominik Kruszyński. Podczas spotkania z druhami Sekretarz Gminy w imieniu Wójta przekazała na ręce Prezesa OSP w Łaniętach Pawła Czerwińskiego 3 komplety mundurów galowych
Nowe mundury galowe pozwolą druhom godnie reprezentować jednostkę, a tym samym Gminę Łanięta, na ważnych uroczystościach lokalnych