Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz.54) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845)Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi przesyła  powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

0001

0002

0003

5

Komunikat w wersji pdf:

Tabela 1g BaP 23.04.2024 r.